Kwaliteit

Ik beschik over het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP).

Net zoals bij de BIG-registratie gelden ook voor ons als ECP-houders vastgestelde opleidingseisen en eisen ten aanzien van herregistratie, bijscholing, nascholing, intervisie en supervisie, en tot slot het bijhouden van vakliteratuur. We kennen als ECP-houders ook een tuchtrechtspraak. Een en ander kan je hierover nalezen op de site van de NAP.

Via de NAP ben ik geregistreerd in het NIBIG-register conform de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg (de WKKGZ). Deze wet heeft vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben. Mijn registratienummer is 527553. Op grond van bovenstaande kwalificaties zijn de sessiekosten btw-vrijgesteld (verg. psycholoog NIP).

   

Mijn registraties zijn:
NAP: ECP-NL-428
EAGT: J09-019
NVAGT: geregistreerdAGBZ-bestand
Ik ben geregistreerd in het landelijk AGBZ-bestand (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) bij het Landelijk Informatiecentrum van van Zorgverzekeraars Vektis B.V. in Zeist.

Mijn AGB-codes:
Praktijk: 90-(0)11164 en 94-(0)57119
Persoonlijk: 90-032235 en 94-008274