Roel de Bruin Nestor lidmaatschap


Werkervaring en opleiding:
Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben in de geestelijke gezondheidszorg en als Gestaltpsychotherapeut in eigen praktijk, is het sinds kort - vanwege mijn senioriteit - tijd voor meer ontspanning. Ik richt me nu sinds januari 2019 als deeltijder op “het persoonlijk gesprek” met mensen die hieraan behoefte hebben. Gevormd door mijn professionele werkervaring vanuit mijn opleidingen in de psychologische en sociale wetenschappen wil ik me graag dienstbaar blijven maken. Veel mensen kwamen en komen bij mij langs omdat ik een christelijke achtergrond heb en religie-gerelateerde problematiek daardoor beter begrijp.

Hoe ik werk:
Tijdens onze ontmoetingsgesprekken sluit ik zoveel mogelijk aan bij jouw belevingswereld en maken we ruimte om het inzicht in jezelf te vergroten. Het doel is altijd om krachtig(er) en met (meer) plezier in de wereld te staan (om je gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen en impasses te doorbreken).

Lidmaatschappen:
Tot 1.1.2019 was ik lid van de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en geregistreerd bij de NAP als ECP therapeut (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Vanaf 1.1.2019 is mijn lidmaatschap van de NVAGT omgezet in een nestorlidmaatschap. Ik onderschrijf de ethische gedragscode ‘coaching’ van de NVAGT: voor een persoonlijk gesprek zijn deze uitgangspunten leidend.