Roel de Bruin

Achtergrond
Na 29 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt te hebben, in verschillende management/directiefuncties, besloot ik de begeleiding van mensen in hun leven weer centraal te stellen.

Nu gevormd door mijn levens – professionele ervaring (geestelijke gezondheidszorg) en na mijn basisopleiding in de psychologische en sociale wetenschappen studeerde ik af als erkend Gestalt therapeut. Later specialiseerde ik mij verder in relatietherapie onder andere EFT en de therapeutische EMDR methode.

Inmiddels werk ik breed, waarbij ik de Gestalttherapie aanbied in combinatie met cognitieve therapie, Mindfulness, Contekstuele therapie alsmede transactionele analyse. Hierbij werk ik voornamelijk met jongvolwassenen/volwassen en (echt)paren. Veel cliënten komen bij mij omdat ik een christelijke achtergrond heb en religie-gerelateerde problematiek daardoor beter begrijp.

Filosofie
Veel mensen komen in de problemen omdat ze onvoldoende hebben geleerd om in de relatie met anderen uit te komen voor wie ze zijn, wat ze willen of juist niet (meer) willen

Therapie zie ik daarbij als samen op weg gaan (door te delen), een proces naar “worden wie je bent”.(naar helen). Het doel is om weer krachtig en met plezier op je eigen benen te staan ( om je gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen).

Tijdens dit proces sluit ik zoveel mogelijk aan bij jouw belevingswereld en probeer ik door te "spiegelen" en te "confronteren" het inzicht in jezelf te vergroten. De mens leeft en ontwikkelt zich in relatie met anderen en "het andere" (natuur, geloof, en dergelijke). Het is van belang de manier te onderzoeken waarop jij contact maakt met je omgeving. Zo kun je ontdekken hoe jouw persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt binnen dit contact en deze relaties.

Lidmaatschappen
Ik heb het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP). Ik ben geregistreerd lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), European Association for Gestalttherapy (EAGT), koepelorganisatie de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en European Association for Psychotherapy (EAP).

Deze lidmaatschappen zorgen ervoor dat aan de beroepseisen voldaan wordt en garanderen bijscholing en supervisie. Daarnaast onderschrijf ik als gecertificeerd lid de ethische gedragscodes van deze beroepsorganisaties.

Verder ben ik geregistreerd in het landelijk AGBZ-bestand en bij het Landelijk Informatiecentrum van van Zorgverzekeraars Vektis B.V. in Zeist onder AGB-code 90032235 en code 94008274.