Wat is gestalttherapie?

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Mensen ervaren psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieŽn die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan jouw gedachten.Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met jouw eigen beleving en op een creatieve manier met jouw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch, bevrijdend en helend.